Awesome Image

Örnek Proje

Proje Örnekleri 1 – Sosyal Sorumluluk:

Projem, işitme engelli bireylerin hastanelerde bilgi alabilmesi için bir infodesk oluşturma ve bunu sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır.

Projem sayesinde işitme engelli bireyler, sağlık kuruluşlarına geldiklerinde gidecekleri birimi hızlıca öğrenebilir, randevularını kolayca oluşturabilir veya sağlık kuruluşu hakkındaki bilgileri kolayca alabilirler.

Projem bir sosyal sorumluluk projesi olduğundan öncelikle kamu kurumlarını ve bunların yayın organlarını tercih ederdim. Ardından projemi sosyal medyada ve basılı medyada duyururdum.

Projemde kullanılması için Scrollup ürünüyle entegre çalışan bir aplikasyon gerekmektedir. Bütçemin 25.000₺’sini bu aplikasyona harcayacağım. Kalan paramın 5.000₺’si sosyal medyada bu aplikasyonun reklamına, 10.000₺’yi Scrollup ekranlarında oynatılacak videolara ve kalan param ise Scrollup ürünü ve aplikasyonu etkileşime sokacak bağlantı yazılımana harcanacaktır.

Hedef kitlem iki parçay ayrılmıştır. Bunlardan ilki aplikasyonumu kullanan “Nihai Kullanıcılar”, yani işitme engelli ve rutin sağlık kontrollerine gelen bireyler; diğeri ise “Kurucu Kullanıcılar”, yani sağlık kuruluşlarında yönetici pozisyonlarında çalışanlardır.

Projem, işitme engelli bireylerin hastanelerde bilgi alabilmesi için bir infodesk oluşturma ve bunu sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır. Bu projede Scrollup ürünleri, sağlık kuruluşlarının girişlerine yerleştirilir ve bir mobil aplikasyon oluşturulur. Ürünlerin ekranında bir sanal asistan görseli bulunmaktadır. İşitme engelli bireyler, bu aplikasyon aracılığıyla Scrollup ile etkileşime girerek, sanal asistanlarına “Kardiyoloji bölümü nerede?”, “Dahiliye bölümünden nasıl randevu alabilirim?” hatta “Sonuçlarımı almak için zaman geçireceğim bir yer önerebilir misin?” gibi farklı alanlarda sorular soracaktır. Her sorunun cevabı Sanal Asistan tarafından işaret dili kullanılarak kaydedilen videolar aracılığıyla verilecektir.

Proje Örnekleri 2 – Ticari Kullanım:

Projem, konferans salonu hizmeti veren otellerde Scrollup ürünlerinin sunum alanı ve sahne üzerine kurulması ve Scrollup ekranlarının mobil aplikasyon aracılığıyla sunum, video ve görsel yansıtması için hazırlanmıştır.

Projem, konferans salonlarında sunum yapılması için hiçbir bilgisayar, televizyon ya da barkovizyon bağlantısı gerekmeden Scrollup ürünüyle entegre çalışan bir mobil uygulama sayesinde sunumlar için gereken ekipmanların kurulum ve kullanım maliyetlerini küçültmektedir.

Projem öncelikle sosyal medya platformlarında yayınlanacaktır. Ardından oteller ve konferans salonlarının tanıtım katalogları ve broşürlerine; aynı zamanda da sektörel dergilere reklamlar verilecektir

Projemde Scrollup ile aplikasyonumun entegre çalışması için 10.000₺’lik bir bütçe öngörmekteyim. Otel anlaşmalarımızı tamamladıktan sonra, Scrollup ürünün kurulum ve kullanım maliyetleri olarak 15.000₺, reklam bedeli olarak 5.000₺ kullanacağım. Kalan 20.000₺’lik bütçemi de ürünlerin kullanıldığı konferans salonlarını duyurmak için harcayacağım.

Projemin hedef kitlesi konferans salonu hizmeti veren otelleri kullanan ve bu otellerde; konferans, gösteri, kutlama vb. etkinlikler yapan şirket çalışanlarıdır.

Projem; Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde konferans ve büyük çaplı toplantı/organizasyon benzeri etkinlikleri kaldıracak otellerin tespit edilmesiyle başlar. Bu otellerle yüzyüze görüşmeler yapılarak Scrollup ürünü ve bu ürün ile entegre çalışan aplikasyonumuz tanıtılacaktır. Ürünlerimizin konferans salonlarına kurulumlarının ardından sektörel dergilere verilen reklamlar ve sosyal medya reklamları aracılığıyla orta ve büyük ölçekli işletmelere bu hizmeti veren oteller ve konferans salonları anlatılarak ilgi oluşturulacaktır. Ürünlerin otellere pazarlanmasının ardından, teknik destek sağlanacak ve aplikasyonun kullanımı için açıklayıcı, öğretici videolar ürünün nihai kullanıcıları olan “Sunum Yapan Kişi” profillerine tanıtılacaktır.